Dokumentacija

Preuzmite AEP Kriterijume (Kriterijumi za prijem u bolnicu)

AEP Kriterijumi
Međunarodna klasifikacija bolesti i povezanih zdravstvenih problema, deseta revizija (engl. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10) je medicinska klasifikacija koja sadrži šifre dijagnoza, znakova, simptoma, kao i spoljašnjeg uzroka povreda, objavljena od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Preuzmite MKB10:

DЕSЕTА RЕVIZIЈА MЕĐUNАRОDNЕ КLАSIFIКАCIЈЕ BОLЕSTI - Кnjigа 1 - Tаbеlаrnа listа

DЕSЕTА RЕVIZIЈА MЕĐUNАRОDNЕ КLАSIFIКАCIЈЕ BОLЕSTI - Кnjigа 2 - Priručniк zа upоtrеbu

DЕSЕTА RЕVIZIЈА MЕĐUNАRОDNЕ КLАSIFIКАCIЈЕ BОLЕSTI - Кnjigа 1 - Tаbеlаrnа listа (xls)
Ovde možete preuzeti prezentaciju Grupa Jagodina - OB analiza - 27.9.2018.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Grupa Pirot - OB analiza - 26.09.2018.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Grupa Smederevo - OB analiza - 27.9.2018.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Grupa Užice - OB analiza - 28.9.2018.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Grupa Valjevo - OB analiza - 28.9.2018.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Grupa Zajecar - OB analiza - 26.09.2018.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Uvođenje sistema dijagnostički srodnih grupa.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza troskova jul 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza troskova jun 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza grupisanih podataka avgust 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza troskova avgust 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Troškovni centri avgust 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza troskova septembar 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Troškovni centri septembar 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza podataka za dnevnu bolnicu.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Analiza troškova jun-oktobar 2017.
Ovde možete preuzeti prezentaciju Developing day hospitalization 22 december 2017.