Novosti i aktuelnosti

Podrška reformi u finansiranju bolnica
Ovde možete preuzeti dokument- Podrška reformi u finansiranju bolnica.

Uputstvo za fakturisanje
Izmena Uputstva za fakturisanje
Ovde možete preuzeti dokument o Izmeni Uputstva za fakturisanje zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava za 2017. godinu, koje se primenjuje od fakture za Jun 2017. godine.
Tabele (template) za praćenje troškova
Ovde možete preuzeti ažurirane tabele (template) za praćenje troškova.