Kontakt

Kontakt email: dsg.pilot@rfzo.rs
# Ime i prezime Funkcija
1 dr Simo Vuković Koordinator Komponente 1
2 dr Marina Topalović Lokalni konsultant na unapređenju finansiranja bolnica
3 dr Biljana Trivić Ivanović Lokalni konsultant na unapređenju finansiranja bolnica
4 Ivana Zubac Finansijski konsultant
5 Tamara Novaković IT konsultant
6 dr Mirjana Spasojević Nacionalni konsultant za rad na unapređenju finansiranja zdravstva
# Filijala Ime i prezime odgovornog lica Radno mesto Email Broj telefona
1 KRALJEVO Sunčica Trifunović Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza suncica.trifunovic@rfzo.rs 064/8522-174
Stana Pantović Šef Odseka za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza stana.pantovic@rfzo.rs 064/8522-379
Slađana Todorić Šef Odseka za poslove lekarskih komisija sladjana.todoric@rfzo.rs 064/8522-373
2 ZRENJANIN Dr Dragica Jevremov Šef Odseka za poslove lekarskih komisija dragica.jevremov@rfzo.rs 064/8522-863
Ksenija Kralj Šef Odseka za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza ksenija.kralj@rfzo.rs 064/8522-860
Olivera DŽeferdanović Đokić Šef Odseka računovodstvo olivera.dzeferdanovicdjokic@rfzo.rs 064/8522-117
Jelena Stefanović Babić Šef Odseka finansija jelena.stefanovic-babic@rfzo.rs 064/8522-045
3 KIKINDA Dr Dubravka Jerinkić Savetnik direktora filijale dubravka.jerinkic@rfzo.rs 064/8522-168
Dušanka Vujović Načelnik Odeljenja za finansijsko računovodstvene poslove dusanka.vujovic@rfzo.rs 064/8522-267
Radmila Grujić Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza radmila.grujic@rfzo.rs 064/8522-858
4 KRUŠEVAC LJiljana Nikolić Šef Odseka za poslove lekarskih komisija ljiljana.m.nikolic@rfzo.rs 037/428-055, lokal 118, 064/8522-190
Jelena Jevtić Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove jelena.jevtic@rfzo.rs 037/428-055, lokal 114
Srđan Matić Šef Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza srdjan.matic@rfzo.rs 037/428-055, lokal 104, 064/8522-234
Marko Tripković Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza marko.tripkovic@rfzo.rs 037/428-055, lokal 213, 064/8522-116
5 BOR Maja Cvetković Načelnik odeljenja za ugovaranje i kontrolu ugovorenih obaveza maja.cvetkovic@rfzo.rs 064/8522-852
Ivan Stančulović Nadzornik osuranja ivan.stanculovic@rfzo.rs 064/8522-853
Danijela Urošević Načelnik odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove danijela.urosevic@rfzo.rs 064/8522-309
6 LESKOVAC Boško Petrović Šef Odseka za poslove lekarske komisije -predsednik drugostepene lekarske komisije bosko.petrovic@rfzo.rs 064/8522-570
Jelena Budimović Načelnik Odeljenja za ugovoranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza jelena.budimovic@rfzo.rs 064/8522-131
Zvezdan Đorđević Načelnik Odeljenja za finansijske poslove i poslove održavanja informacionih sistema zvezdan.djordjevic@rfzo.rs 064/8522-567
Suzana Spasić Nadzornik osiguranja suzana.spasic@rfzo.rs 064/8522-818
7 BEOGRAD Mirjana Tomić Šef Odseka za ugovaranje zdravstvene zaštite mirjana.tomic@rfzo.rs 064/8522-847
Gorana Pešić Načelnik Odeljenja za obavljanje poslova kontrole gorana.pesic@rfzo.rs 064/8522-836
Ivana Ramadan Načelnik Odeljenja za obavljanje poslova kontrole faktura z.ustanova primarne, sek i tercijalne ZZ ivana.ramadan@rfzo.rs 064/8522-842
LJiljana Grubetić Šef Odseka za kontrolu računa sekundarne i tercijerne zdravstvene zaštite ljiljana.grubetic@rfzo.rs 064/5487-834
Dušica Letić Šef Odseka za DSG dusica.letic@rfzo.rs 064/ 8522-827
8 KRAGUJEVAC Slavoljub Gutić Šef Odseka za poslove lekarskih komisija slavoljub.gutic@rfzo.rs 064/8522-024
Slađana Marković Doktor medicine specijalista u prvostepenoj lekarskoj komisiji sladjana.markovic@rfzo.rs 064/8522-143
Danijela Milojević Nadzornik osiguranja danijela.milojevic@rfzo.rs 034/504 -427
Ivana Milovanović Nadzornik osiguranja ivana.milovanovic@rfzo.rs 034/504- 436
Marija Terzić Načelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene posleove marija.terzic@rfzo.rs 064/8522-584
Bojan Radosavljević Načelnik Odeljenja za ugovaranje zz poslove plana i analize i kontrole ugovorenih obaveza bojan.radosavljevic@rfzo.rs 064/8522-582
9 NOVI SAD Jelena Marković Pomoćnik direktora filijale jelena.markovic@rfzo.rs 064/8522-014,021/4885-607;
Stana Golubović Načelnik Odeljenja za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza stana.golubovic@rfzo.rs 064/8522-547,021/4885-619;
Senka Mišić Nadzornik osiguranja senka.misic@rfzo.rs 021/4885-622
dr Milica Dragutinović-Ćetković Nadzornik osiguranja milica.dragutinovic-cetkovic@rfzo.rs 021/4885-662
dr Milica Boras Načelnik Odeljenja za poslove lekarskih komisija milica.boras@rfzo.rs 064/8522-320;021/4885-612
dr Mirjana Mijić Doktor medicine specijalista u prvostepenoj lk mirjana.mijic@rfzo.rs 021/4885-638
10 VALJEVO Dr LJiljana Vuković Predsednik Drugostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranja ljiljana.vukovic@rfzo.rs 064/8522-499
dr Zorica Blagojević Vidojković Predsednik Prvostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranja zorica.blagojevic@rfzo.rs 064/8522-731
Ivan Kalinović Samostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranja ivan.kalinovic@rfzo.rs 064/8522-728
Vladimir Molović Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdr.zaštite i kontrolu ugovornih obaveza vladimir.molovic@rfzo.rs 064/8522-529
Nenad Pavlović Pomoćnik direktora za ekonomske poslove nenad.pavlovic@rfzo.rs 064/8522-414
11 SOMBOR Svetlana Nikšić Načelnik Odeljenja za finansijsko - računovodstvene poslove i poslove održavanja informacionog sistema svetlana.niksic@rfzo.rs 064/8522-071
Dr Slavica Erdelj Šef Odseka za poslove lekarskih komisija slavica.erdelj@rfzo.rs 064/8522-157
Jelena Basta Rukovodilac grupe za ugovaranje jelena.basta@rfzo.rs 064/8522-346
12 VRANJE Božidar Milošević Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontgrolu ugovorenih obaveza bozidar.milosevic@rdzo.rs 064/8522-134
Mirjana Ristić Šef Odseka za ugovaranje zdravstvene zaštite mirjana.ristic@rfzo.rs 064/8522-271
13 NOVI PAZAR Sajma Bošnjović Doktor medicine spec. u PLK sajma.bosnjovic@rfzo.rs 064/8522-668
Nadira Krlić Načelnik Odeljenja za fin.računovodstvene poslove i poslove održavanja inf.sistema nadira.krlic@rfzo.rs 064/8522-665
14 PROKUPLJE Aleksandar Đozić Šef Odseka lekarskih komisija aleksandar.djozic@rfzo.rs 064/8522-122
Bratislav Jovanović Doktor medicine specijalista u Prvostepenoj LK (Predsednik Prvostepene lekarske komisije) bratislav.jovanovic@rfzo.rs 063/410-291
15 JAGODINA dr LJiljana Milošević Doktor medicine specijalista u drugostepenoj lekarskoj komisiji ljiljana.milosevic@rfzo.rs 064/8522-164
Marta Radosavljević Rukovodilac grupe (za kontrolu) marta.radosavljevic@rfzo.rs 064/8522-639;035/245299
Ivan Canić Diplomirani ekonomista za finansijsko – računovodstvene poslove ivan.canic@rfzo.rs 035/243257
dr Vinka Blažić Doktor medicine specijalista u prvostepenoj lekarskoj komisiji vinka.blazic@rfzo.rs 064/8522-788
Milić Nikodijević Načelnik Odeljenja (za ugovaranje i kontrolu) milic.nikodijevic@rfzo.rs 064/8522-028 ; 035/243319
Bojan Nikolić Načelnik Odeljenja (za finansije) bojan.nikolic@rfzo.rs 064/8522-491; 035/243257
16 PANČEVO Vladislava Milčić Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovornih obaveza vladislava.milcic@rfzo.rs 064/8522-304
Viera Zloh Šef Odseka za ugovaranje zdravstvene zaštite viera.zloh@rfzo.rs 064/8522-297
17 PIROT Mirem Stamenović Načelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza mira.stamenovic@rfzo.rs 064/8522-684
Dragana Jovanović Načelnik Odeljenja za finansijsko - računovodstvene poslove dragana.jovanovic@rfzo.rs 064/8522-123
Jasmina Miladinović Šef Odseka za posloeve lekarskih komisija jasmina.miladinovic@rfzo.rs 062/8852-882
18 ZAJEČAR Karmen Pašić Načelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove karmen.pasic@rfzo.rs 064/8522-235
Boban Marković Samostalni stručni saradnik za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza - nadzornik osiguranja boban.markovic@rfzo.rs 064/8522-005
dr Zoran Jelenković Šef Odseka za poslove lekarskih komisija-Predsednik drugostepene lekarske komisije-nadzornik osiguranja zoran.jelenkovic@rfzo.rs 064/8522-148
dr Mirjana Jovanović Predsednik prvostepene LK-nadzornik osiguranja mirjana.jovanovic@rfzo.rs 064/8522-007
19 NIŠ Anica Cvetković Pomoćnik direktora anica.cvtekovic@rfzo.rs 064 / 852 2310
Laura Milenković Načelnik odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite laura.milenkovic@rfzo.rs 064 / 852 2690
Dragica Stanković Šef odeljenja za kontrolu ugovorenih obaveza dragica.stankovic@rfzo.rs 062 / 885 2871
20 ČAČAK dr Letka Marković Šef Odseka lekarskih komisija letka.markovic@rfzo.rs 064/8522-230
Slavica Nedeljković Načelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove slavica.nedeljkovic@rfzo.rs 064/8522-108
Ana Stamenić Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik ana.stamenic@rfzo.rs 032/324-046
Slobodanka Protić Nadzornik osiguranja u Odeljenju za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza slobodanka.protic@rfzo.rs 032/324-046
Slađana Nedeljković Rukovodilac grupe za kontrolu ugovorenih obaveza u Odeljenju za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza sladjana.nedeljkovic@rfzo.rs 064/8522-745
Jelena Đačić Savetnik za ugovaranje sa ZU u Odeljenju za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza jelena.djacic@rfzo.rs 032/324-046
Duško Marković Načelnik Odeljenja za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza dusko.markovic@rfzo.rs 064/8522-132
21 GRAČANICA Dr Zorica Nedeljković Predsednik Prvostepene Lekarske komisije zorica.nedeljkovic@rfzo.rs 038/ 64437
Radosav Živić Načelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove i poslove održavanja inf.sistema radosav.zivic@rfzo.rs 064/8522-145
Snežana Mitrović Šef računovodstva snezana.mitrovic@rfzo.rs 064/8522-354
22 SUBOTICA Dr Milka Lukić Šef Odseka u odseku za poslove lekarske komisije milka.lukic@rfzo.rs 063/8852-887
Dr Valerija Salai Predsednik lekarske komisije valerija.salai@rfzo.rs
Nataša Krkelić Šef Odeljenja za računovodstvene poslove natasa.krkelic@rfzo.rs 064/8522-079
Zlata Pejnović Načelnik odeljenja za ugovarnje zz i kontrolu ugovorenih obaveza zlata.pejnovic@rfzo.rs 064/8522-080
Biljana Zubac Rukovodilac grupa za kontrolu ugovorenih obaveza biljna.zubac@rfzo.rs 064/8522-384
23 POŽAREVAC Olivera Predić Načelnik odeljenja za ugovaranje i kontrolu ugovorenih obaveza olivera.predic@rfzo.rs 012/511139
Svetlana Stefanović Načelnik odeljenja za finansije svetlana.stefanovic@rfzo.rs 012/525237
Dragana Perović Šef odseka za kontrolu ugovorenih obaveza dragana.perovic@rfzo.rs 012/511139
24 ŠABAC Dr Kristina Mladenović Nadzornik osiguranja kristina.mladenovic@rfzo.rs 064/8522-757
Nenad Divljaković Nadzornik osiguranja nenad.divljakovic@rfzo.rs 062/8852-879
Marko Popović Nadzornik osiguranja marko.popovic@rfzo.rs 064/8522-548
Milan Nikolić Načelnik Odeljenja za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obaveza milan.nikolic@rfzo.rs 064/8522-084
25 SMEDEREVO Dr Radmila Blagojević Šef Odseka za poslove lekarskih komisija - nadzornik osiguranja radmila.blagojevic@rfzo.rs 064/8522-074
Dr Dragana Tasić Predsednik prvostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranja dragana.tasic@rfzo.rs 062/8852-899
Dragana Živković Šef Odseka za kontrolu ugovorenih obaveza dragana.zivkovic@rfzo.rs 064/8852-675
Jelica Stojanović Šef Odseka za finansijsko-računovodstvene poslove jelica.stojanovic@rfzo.rs 062/8852-896
26 SREMSKA MITROVICA Zorana Erdeljan Savetnik direktora filijale zorana.erdeljan@rfzo.rs 064/8522-070
Radoslav Simić Načelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove radoslav.simic@rfzo.rs 064/8522-389
Olgica Vladisavljević Nadzornik osiguranja olgica.vladisavljevic@rfzo.rs 064/8522-722
Gordana Miljević Nadzornik osiguranja gordana.miljevic@rfzo.rs 064/8522-780
27 KOSOVSKA MITROVICA Mileva Jakovljević Šef Odseka lekarskih komisija- predsednik drugostepene lekarske komisije kosovska.mitrovica@rfzo.rs 028/497-932
Đorđe Rakić Vođa grupe za ugovaranje zdravstvene zaštite kosovska.mitrovica@rfzo.rs 028/497-932
Milan Minić Viši referent za ugovaranje zdravstvene zaštite i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza kosovska.mitrovica@rfzo.rs 028/497-932
28 UŽICE Lidija Petrović Načelnik Odeljenja za ugovaranje i kontrolu lidija.petrovic@rfzo.rs 031/524-970 064/8522-121
Ivana Đudić Stanković Načelnik Odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove ivana.djudic@rfzo.rs 031/513-240 064/8522-732
dr Snežana Leovac Šef Odseka Lekarskih komisija snezana.leovac@rfzo.rs 064/8522-535
29 GNJILANE Ivan Krstić v.d.Direktora ivan.krstic@rfzo.rs 064/8522-864
Dragiša Bojković Šef ispostave dragisa.bojkovic@rfzo.rs 064/8522-558