Претрага стања лекова и медицинског материјала у болничким апотекама

  • За тачност и ажурност података о приказаном стању лекова и медицинског материјала у болничким апотекама одговорна је одговарајућа здравствена установа!

Назив РФЗО филијале
Општина
Назив здравствене установе
Стање лекова и мед.материјала
Филијала Београд
Београд
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЉЕ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛАРНИХ ОБОЉЕЊА "СВЕТИ САВА"
Филијала Београд
Београд
ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Филијала Београд
Београд
ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА НАРОДНИ ФРОНТ
Филијала Београд
Београд
ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ"
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ"
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ"
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА - "ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ"
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ, БЕОГРАД
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА"
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ, БЕОГРАД
Филијала Београд
Београд
ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Филијала Београд
Београд
КБЦ "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"
Филијала Београд
Београд
КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
Филијала Београд
Београд
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ"
Филијала Београд
Београд
КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ"
Филијала Београд
Београд
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Филијала Београд
Београд
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА
Филијала Београд
Београд
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА
Филијала Београд
Београд
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
Филијала Београд
Београд
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
Филијала Београд
Београд
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ
Филијала Београд
Младеновац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ
Филијала Београд
Београд
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ - БЕОГРАД
Филијала Београд
Београд
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Филијала Београд
Београд
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Филијала Београд
Београд
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Филијала Бор
Кладово
Здравствени центар Кладово
Филијала Бор
Неготин
Здравствени центар Неготин
Филијала Бор
Бор
Општа болница Бор
Филијала Бор
Мајданпек
Општа болница Мајданпек
Филијала Ваљево
Ваљево
Општа болница Ваљево
Филијала Врање
Врање
Здравствени центар Врање
Филијала Врање
Сурдулица
Здравствени центар Сурдулица
Филијала Врање
Сурдулица
Специјална болница за плућне болести Сурдулица
Филијала Врање
Бујановац
Специјална болница за рехабилитацију - Бујановац
Филијала Врање
Врањска Бања
Специјална болница за рехабилитацију "Врањска бања" - Врање
Филијала Гњилане
Гњилан
Здравствени центар Гњилане
Филијала Зајечар
Зајечар
Здравствени центар Зајечар
Филијала Зајечар
Књажевац
Здравствени центар Књажевац
Филијала Зајечар
Гамзиградска Бања
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Филијала Зрењанин
Зрењанин
Општа болница Зрењанин
Филијала Зрењанин
Зрењанин
Специјална болница за плућне болести Зрењанин
Филијала Зрењанин
Меленци
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
Филијала Јагодина
Параћин
Здравствени центар Параћин
Филијала Јагодина
Јагодина
Општа болница Јагодина
Филијала Јагодина
Параћин
Општа болница Параћин
Филијала Јагодина
Ћуприја
Општа болница Ћуприја
Филијала Кикинда
Кикинда
Oпшта болница Кикинда
Филијала Кикинда
Сента
Општа болница Сента
Филијала Кикинда
Кањижа
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
Филијала Кикинда
Нови Кнежевац
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац
Филијала Косовска Митровица
Косовска Митровица
Здравствени центар Косовска Митровица
Филијала Крагујевац
Аранђеловац
Здравствени центар Аранђеловац
Филијала Крагујевац
Крагујевац
Клинички центар Крагујевац
Филијала Крагујевац
Аранђеловац
Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања" Аранђеловац
Филијала Краљево
Краљево
Здравствени центар Краљево
Филијала Краљево
Краљево
Општа Болница Краљево
Филијала Краљево
Врњачка Бања
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања
Филијала Краљево
Врњачка Бања
Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања
Филијала Краљево
Матарушка Бања
Специјална болница за рехабилитацију "Агенс" - Матарушка Бања ,Краљево
Филијала Крушевац
Крушевац
Општа болница Крушевац
Филијала Крушевац
Рибарска Бања
Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" , Крушевац
Филијала Лесковац
Лесковац
Општа болница Лесковац
Филијала Лесковац
Медвеђа
Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" - Сијаринска бања, Медвеђа
Филијала Ниш
Алексинац
Здравствени центар Алексинац
Филијала Ниш
Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш
Филијала Ниш
Ниш
Клиника за стоматологију Ниш
Филијала Ниш
Ниш
Клинички центар Ниш
Филијала Ниш
Алексинац
Општа болница Алексинац
Филијала Ниш
Сокобања
Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
Филијала Ниш
Сокобања
Специјална болница за плућне болести " Озрен", Сокобања
Филијала Ниш
Ниш
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш
Филијала Нови Пазар
Нови Пазар
Општа болница Нови Пазар
Филијала Нови Пазар
Нови Пазар
Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар
Филијала Нови Сад
Нови Сад
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Филијала Нови Сад
Сремска Каменица
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
Филијала Нови Сад
Сремска Каменица
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
Филијала Нови Сад
Сремска Каменица
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
Филијала Нови Сад
Нови Сад
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад
Филијала Нови Сад
Нови Сад
Клинички центар Војводине Нови Сад
Филијала Нови Сад
Врбас
Општа болница Врбас
Филијала Нови Сад
Нови Сад
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад
Филијала Панчево
Вршац
Општа болница Вршац
Филијала Панчево
Панчево
Општа болница Панчево
Филијала Панчево
Ковин
Специјална болница за психијатријске болести Ковин
Филијала Панчево
Бела Црква
Специјална болница за плућне болести “др. Будислав Бабић” Бела Црква
Филијала Панчево
Вршац
Специјална болница за психијатријске болести “др. Славољуб Бакаловић” Вршац
Филијала Пирот
Пирот
Здравствени центар Пирот
Филијала Пирот
Пирот
Општа болница Пирот
Филијала Пожаревац
Петровац
Здравствени центар Петровац
Филијала Пожаревац
Петровац
Општа болница Петровац
Филијала Пожаревац
Пожаревац
Општа болница Пожаревац
Филијала Прокупље
Прокупље
Здравствени центар Прокупље
Филијала Прокупље
Прокупље
Општа болница Прокупље
Филијала Смедерево
Смедеревска Паланка
Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка
Филијала Смедерево
Смедерево
Општа болница Смедеревo
Филијала Сомбор
Сомбор
Општа болница Сомбор
Филијала Сомбор
Апатин
Специјална болница за рехабилитацију - Апатин
Филијала Сремска Митровица
Сремска Митровица
Општа болница Сремска Митровица
Филијала Сремска Митровица
Стари Сланкамен
Специјална болница за неуролошка и пострауматска стања - Стари Сланкамен
Филијала Сремска Митровица
Врдник
Специјална болница за рехабилитацију "Врдник"
Филијала Суботица
Суботица
Општа болница Суботица
Филијала Ужице
Ужице
Здравствени центар Ужице
Филијала Ужице
Чајетина
Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор"-Чајетина
Филијала Чачак
Чачак
Здравствени центар Чачак
Филијала Чачак
Горњи Милановац
Општа болница Горњи Милановац
Филијала Чачак
Чачак
Општа болница Чачак
Филијала Чачак
Ивањица
Специјална болница за рехабилитацију - "Ивањица"
Филијала Шабац
Лозница
Општа болница Лозница
Филијала Шабац
Шабац
Општа болница Шабац
Филијала Шабац
Бања Ковиљача
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача"
Стање лекова и мед.материјала у болничкој апотеци

Очекује се да установа ускоро, редовно (на дневном нивоу) доставља извештаје о стању лекова!
Назив лека или мед.средства
Количина
Установа није још увек доставила извештај о стању лекова који се набављају преко РФЗО-а. Ускоро се очекује да установа редовно (на дневном нивоу) поставља стање залиха лекова!
Поштовани, Ваш захтев се обрађује...!
Молимо Вас сачекајте!
Copyright © 2013 rfzo.rs и silab.fon.bg.ac.rs