Kontakt

Kontakt email: dsg.pilot@rfzo.rs
# Ime i prezime Funkcija
1 dr Simo Vuković Koordinator Komponente 1
2 dr Marina Topalović Lokalni konsultant na unapređenju finansiranja bolnica
3 dr Biljana Trivić Ivanović Lokalni konsultant na unapređenju finansiranja bolnica
4 Nataša Vujović Konatar Finansijski konsultant
5 Ivana Zubac Finansijski konsultant
6 Tamara Novaković IT konsultant
7 dr Mirjana Spasojević Nacionalni konsultant za rad na unapređenju finansiranja zdravstva
# Naziv filijale Ime i prezime zaposlenog
1 Filijala za Raški okrug u Kraljevu 1. Dr Slađana Todorić, Šef odseka za poslove lekarskih komisija - nadzornik osiguranja
2. Sunčica Trifunović, Načelnik odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza - nadzornik osiguranja
3. Jelena Tanasković, Načelnik odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove
2 Filijala za Srednjobanatski okrug sa sedištem u Zrenjaninu 1. Dr Dragica Jevremov, lekar, nadzornik osiguranja medicinske struke
Ksenija Kralj, dipl. ekonomistsa (ugovaranje)
Olivera Džeferdanović, dipl. ekonomista (finansije)
3 Filijala za Severnobanatski okrug sa sedištem u Kikindi 1. Dr Dubravka Jerinkić, doktor medicine, nadzornik osiuranja
2. Verica Konstadinović, dipl. ekonomista, sam. stručni saradnik za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obaveza - nadzornik osuguranja
3. Dušanka Vujović, dipl. ekonomista, šef računovodstva
4 Filijale za Rasinski okrug sa sedištem u Kruševcu 1. Dr Ljiljana Nikolić, šef Odseka za poslove lekarskih komisija-predsednik drugostepene lekarske komisije
2. Jelena Jevtić, sam. stručni saradnik za kontrolu Odeljenja finansijsko-računovodstvene poslove
3. Marko Tripković, načelnik Odeljenja za ugovaranje zdr. zaštite i kontrolu ugovoreni obaveza
5 Filijale za Borski okrug sa sedištem u Boru 1. dr Dušanka Ranković - predsednik DLK, nadzornik osiguranja, lekar spec. opšte medicine
2. Ivan Stančulović, sam. stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu-nadzornik osiguranja, dipl. ecc
3. Maja Cvetković stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu-nadzonik osiguranja, dipl. pravnik
6 Filijale za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu 1. dr Boško Petrović, šef Odseka lekarskih komisija, nadzornik osiguranja medicinske struke
2. Ivica Nešić, viši stručni saradnik za poslove ugovaranja zdravstvene zaštite, plan i analizu
3. Jelena Budimović, načelnik odeljenja za ugovaranje i kontrolu
4. Zvezdan Đorđević, načelnik finansija i informatike
7 Filijala za grad Beograd Nadzornici osiguranja medicinske struke
dr Zoran Jovanović
dr Ana Koturanović-Brinić
dr Sanja Ivić
dr Gordana Živković

Finansije
Milena Petrović
Ivana Ramadan
Ljiljana Grubetić
Bojana Adamović

Ugovaranje i kontrola
Svetlana Arsić
Mirjana Tomić
Gorana Pešić
Gorana Girgis
8 Filijale za Šumadijski okrug sa sedištem u Kragujevcu 1. Branka Arsenijević, spec. pedijatrije, pomoćnik direktora filijale
2. Slavoljub Gutić, spec. medicine rada, Predsednik prvostepene lekarske komisije
3. Katarina Krasić, doktor medicine, sam. stručni saradnik, lekar - nadzornik osiguranja
9 Filijala za Južnobački okrug sa sedištem u Novom Sadu 1. dr Mirjana Mijić
2. dr Milica Boras
3. Gordana Ćajić, dipl. ecc.
4. Dragana Srdija, dipl. ecc.
5. Svetlana Pešić, dipl. ecc.
6. Milijana Kosović, dipl. pravnik
# Filijala Ime i prezime odgovornog lica Radno mesto Email Broj telefona
Filijala KraljevoDr Slađana TodorićŠef Odseka za lekarske komisijesladjana.todoric@rfzo.rs064/8522-373
Dr Slaviša PetrovićPredsednik prvostepene lekarske komisijekraljevo@rfzo.rs036/311-792
Sunčica TrifunovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zz i kontrolu ugovorenih obavezasuncica.trifunovic@rfzo.rs064/8522-174
Jelena TanaskovićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovejelena.tanaskovic@rfzo.rs 064/8522-378
Filijala ZrenjaninDragica JevremovŠef Odseka za poslove lekarskih komisija - predsednik drugostepene lekarske komisijedragica.jevremov@rfzo.rs064/8522-863
Ksenija KraljVođa grupe za kontrolu ugovornih obavezaksenija.kralj@rfzo.rs064/8522-860
Olivera Džeferdanović ĐokićŠef Odseka za računovodstvene posloveolivera.dzeferdanovicdjokic@rfzo.rs064/8522-117
Filijala KikindaDr Dubravka JerinkićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovornih obavezadubravka.jerinkic@rfzo.rs064/8522-168
Dr Katica Milanković ĆuričinPredsednik prvostepene lekarske komisijekatica.curicin@rfzo.rs064/8522-265
Verica KostadinovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovornih obavezaverica.kostadinovic@rfzo.rs064/8522-859
Dušanka VujovićNačelnik Odeljenja za finansijsko - računovodstvene poslovedusanka.vujovic@rfzo.rs 064/8522-267
Radmila GrujićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovrenih obavezaradmila.grujic@rfzo.rs 064/8522-858
Jagoda TolickiSamostalni stručni saradnik za kontrolujagoda.tolicki@rfzo.rs
Filijala KruševacLjiljana NikolićŠef Odseka za poslove lekarskih komisija - predsednik drugostepene lekarske komisijeljiljana.m.nikolic@rfzo.rs064/8522-190
Jelena JevtićSamostalni stručni saradnik za kontrolujelena.jevtic@rfzo.rs037/428-055 lokal 114
Marko TripkovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezamarko.tripkovic@rfzo.rs 064/8522-116
Filijala BorDr Dušanka RankovićŠef Odseka lekarskih komisija -predsednik drugostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranjadusanka.rankovic@rfzo.rs064/8522-201
Dušica StefanovićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovedusica.stefanovic@rfzo.rs 064/8522-309
Maja CvetkovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjamaja.cvetkovic@rfzo.rs064/8522-852
Ivan StančulovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjaivan.stanculovic@rfzo.rs064/8522-853
Filijala LeskovacBoško PetrovićŠef Odseka lekarskih komisija - nadzornik osiguranja medicinske strukebosko.petrovic@rfzo.rs064/8522-570
Jelena BudimovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezajelena.budimovic@rfzo.rs 064/8522-131
Zvezdan ĐorđevićNačelnik Odeljenja za finansije i informacioni sistemzvezdan.djordjevic@rfzo.rs064/8522-567
Ivica NešićViši stručni saradnik za poslove ugovaranja zdravstvene zaštite, plan i analizuivica.nesic@rfzo.rs016/254-144
Filijala BeogradZoran JovanovićPomoćnik direktora - nadzornik osiguranjazoran.jovanovic@rfzo.rs064/8522-023
Jasna LjoljićPomoćnik direktora - nadzornik osiguranjajasna.ljoljic@rfzo.rs064/8522-185
Gordana ŽivkovićSamostalni stručni saradnik - nadzornik osiguranjagordana.zivkovic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 3215
Božidar SimatkovićZamenik direktora - nadzornik osiguranjabozidar.simatkovic@rfzo.rs064/8522-672
Dušica LetićSamostalni stručni saradnik - nadzornik osiguranjadusica.letic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 2319
Vladan PredićSamostalni stručni saradnikvladan.predic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 2320
Milena PetrovićPomoćnik direktoramilena.petrovic@rfzo.rs064/8522-095
Ivan MučibabićPomoćnik direktoraivan.mucibabic@rfzo.rs064/8522-394
Ivana RamadanNačelnik Odeljenja za finansijske posloveivana.ramadan@rfzo.rs064/8522-842
Ljiljana GrubetićViši saradnikljiljana.grubetic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 3214 i 2215
Bojana AdamovićViši saradnik, kontrolor i likvidator računabojana.adamovic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 3214 i 2215
Marina SavićViši saradnik, kontrolor i likvidator računamarina.savic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 3320
Lidija DimitrijevićŠef knjigovodstvalidija.dimitrijevic@rfzo.rs011/2646-022 lokal 2121
Svetlana ArsićNačelnik Odeljenja za ugovaranje i kontrolusvetlana.arsic@rfzo.rs064/8522-588
Mirjana TomićŠef Odseka za ugovaranjemirjana.tomic@rfzo.rs064/8522-847
Jelena ČuturićŠef Odseka za kontrolujelena.cuturic@rfzo.rs064/8522-607
Gorana PešićSamostalni stručni saradnik - nadzornik osiguranjagorana.pesic@rfzo.rs064/8522-836
Ana GirgisSamostalni stručni saradnik - nadzornik osiguranjaana.girgis@rfzo.rs064/8522-834
Maja MirkovićSamostalni stručni saradnik za poslove ugovaranjamaja.mirkovic@rfzo.rs011/2646-022 lok.3215
Filijala KragujevacDr Branka ArsenijevićPomoćnik direktora - nadzornik osiguranjabranka.arsenijevic@rfzo.rs064/8522-105
Dr Slavoljub GutićŠef Odseka za poslove lekarskih komisija, predsednik drugostepene lekarske komisijeslavoljub.gutic@rfzo.rs064/8522-024
Dr Slađana MarkovićPredsednik prvostepene lekarske komisijesladjana.markovic@rfzo.rs064/8522-143
Dr Danijela MilojevićSamostalni stručni saradnik - lekar nadzornik osiguranjadanijela.milojevic@rfzo.rs034/504-424
Dr Tijana DašićSamostalni stručni saradnik - lekar nadzornik osiguranjatijana.dasic@rfzo.rs034/504-424
Dr Ivana MilovanovićSamostalni stručni saradnik - lekar nadzornik osiguranjaivana.milovanovic@rfzo.rs034/504-426
Filijala Novi SadJelena MarkovićNačelnik Odeljenja za kontrolu ugovorenih obavezajelena.markovic@rfzo.rs021/4885-670 064/8522-014
Gordana PikulaSamostalni stručni saradnik za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovornih obaveza - nadzornik osiguranjagordana.pikula@rfzo.rs021/4885-607 064/8522-064
Senka MišićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovornih obaveza - nadzornik osiguranjasenka.misic@rfzo.rs021/4885-622
Dr Milica Dragutinović - ĆetkovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovornih obaveza - nadzornik osiguranjamilica.dragutinovic-cetkovic@rfzo.rs021/4885-662
Dr Milica BorasNačelnik Odeljena za poslove lekarskih komisija - predesdnik drugostepene lekarske komisijemilica.boras@rfzo.rs064/8522-320
Dr Mirjana MijićPredsednik prvostepene lekarske komisijemirjana.mijic@rfzo.rs021/4885-638
Filijala ValjevoIvan KalinovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjaivan.kalinovic@rfzo.rs064/8522-728
Milan VilotićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjamilan.vilotic@rfzo.rs064/8522-727
Vladimir MolovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjavladimir.molovic@rfzo.rs064/8522-275
Dr Ljiljana VukovićPredsednik Drugostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranjaljiljana.vukovic@rfzo.rs064/8522-499
Dr Zorica Blagojević VidojkovićPredsednik Prvostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranjazorica.blagojevic@rfzo.rs064/8522-731
Filijala SomborDr Slavica ErdeljŠef Odseka za poslove lekarskih komisija - predsednik drugostepene lekarske komisije, nadzornik osiguranjaslavica.erdelj@rfzo.rs064/8522-157
Svetlana NikšićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovesvetlana.niksic@rfzo.rs 064/8522-071
Dr Damir MarkovićVođa grupe za kontrolu ugovorenih obavezadamir.markovic@rfzo.rs064/8522-294
Filijala VranjeDr Ljubiša PetrovićPredsednik drugostepene lekarske komisijeljubisa.petrovic@rfzo.rs064/8522-735
Dr Siniša SpasićPredsednik prvostepene lekarske komisijesinisa.spasic@rfzo.rs064/8522-363
Božidar MiloševićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezabozidar.milosevic@rfzo.rs064/8522-134
Siniša VeljkovićŠef Odseka za kontrolu ugovornih obavezasinisa.veljkovic@rfzo.rs064/8522-734
Desa FilipovićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovedesa.filipovic@rfzo.rs 064/8522-279
Ružica RistićŠef Odseka za računovodstvene posloveruzica.ristic@rfzo.rs064/8522-365
Filijala Novi PazarPrvoslav MarkovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezaprvoslav.markovic@rfzo.rs 064/8522-181
Elvira KadrićPredsednik drugostepene lekarske komisijeelvira.kadric@rfzo.rs064/8522-375
Sajma BošnjovićPredsednik prvostepene lekarske komisijesajma.bosnjovic@rfzo.rs064/8522-668
Nadira KrlićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove i poslove informacionog sistemanadira.krlic@rfzo.rs064/8522-665
Filijala ProkupljeDr Aleksandar ĐozićŠef Odseka lekarskih komisijaaleksandar.djozic@rfzo.rs064/8522-122
Dr Olivera JovanovićPredsednik prvostepene lekarske komisijeolivera.jovanovic@rfzo.rs027/321-611
Ivana JovanovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjaivana.jovanovic@rfzo.rs064/8522-787
Filijala JagodinaDr Ljiljana MiloševićPredsednik drugostepene lekarske komisijeljiljana.milosevic@rfzo.rs064/8522-164
Marta RadosavljevićVođa grupe za kontrolu ugovornih obavezamarta.radosavljevic@rfzo.rs 064/8522-639
Ivan CanićSamostalni stručni saradnik za finansijske posloveivan.canic@rfzo.rs035/243-257
Dr Vinka BlažićPredsednik prvostepene lekarske komisijevinka.blazic@rfzo.rs064/8522-788
Milić NikodijevićNačelnik Odeljenja ugovaranja i kontrolemilic.nikodijevic@rfzo.rs064/8522-028
Bojan NikolićNačelnik Odeljenja za finansijsko računovodstvene poslovebojan.nikolic@rfzo.rs064/8522-491
Ljiljana DžufićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjaljiljana.dzufic@rfzo.rs064/8522-155
Vesna VesićSamostalni stručni saradnik za finansijske poslovevesna.vesic@rfzo.rs035/243-319
Filijala PančevoNada TutićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu ugovornih obaveza - nadzornik osiguranjanada.tutic@rfzo.rs064/8522-411
Marijana MiletićNačelnik Odeljenja za finansije marijana.miletic@rfzo.rs064/8522-241
Vladislav MilčićŠef odseka za kontrolu ugovorenih obavezavladislav.milicic@rfzo.rs064/8522-304
Biljana StojanovićViši referent za poslove glavne knjigebiljana.stojanovic@rfzo.rs013/355-922
Filijala PirotMirem StamenovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezamira.stamenovic@rfzo.rs064/8522-684
Dragana JovanovićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovedragana.jovanovic@rfzo.rs064/8522-123
Jasmina MiladinovićŠef Odseka za poslove lekarskih komisijajasmina.miladinovic@rfzo.rs062/88-52-882
Filijala ZaječarKarmen PašićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovekarmen.pasic@rfzo.rs064/8522-235
Tatjana StojanovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezatatjana.stojanovic@rfzo.rs 064/8522-264
Dr Zoran JelenkovićŠef Odseka za poslove lekarskih komisija - Predsednik drugostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranjazoran.jelenkovic@rfzo.rs064/8522-148
Dr Mirjana JovanovićPredsednik prvostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranjamirjana.jovanovic@rfzo.rs064/8522-007
Filijala NišAnica CvetkovićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene posloveanica.cvetkovic@rfzo.rs064/8522-310
Laura MilenkovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjalaura.milenkovic@rfzo.rs064/8522-690
Tatjana MilutinovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjatatjana.milutinovic@rfzo.rs062/88-52-872
Dragica StankovićŠef Odeljenja ugovaranja i kontroledragica.stankovic@rfzo.rs062/88-52-871
Marija MiletićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjamarija.miletic@rfzo.rs062/88-52-869
Lidija StojanovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjalidija.stojanovic@rfzo.rs062/88-52-875
Vesna VeličkovićSamostalni stručni saradnik za kontrolu računavesna.velickovic@rfzo.rs018/522-679 lokal 146
Suzana CvetkovićViši referent za kontrolu i likvidiranjesuzana.cvetkovic@rfzo.rs018/522-679 lokal 146
Dr Dragoljub ŽikićŠef Odeljenja lekarskih komisijadragoljub.zikic@rfzo.rs064/8522-067
Dr Tanja Kozomara - DimitrijevićŠef prvostepene lekarske komisijetanja.kozomara@rfzo.rs018/522-679 lokal112
Dr Jasmina VidićŠef prvostepene lekarske komisijejasmina.vidic@rfzo.rs018/522-679 lokal102
Dr Suzana IvkovićŠef prvostepene lekarske komisijejasmina.ivkovic@rfzo.rs018/522-679 lokal133
Filijala ČačakDr Letka MarkovićŠef odseka lekarskih komisijaletka.markovic@rfzo.rs064/8522-230
Slavica NedeljkovićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene posloveslavica.nedeljkovic@rfzo.rs064/8522-108
Slađana NedeljkovićVođa grupe za kontrolu ugovorenih obavezasladjana.nedeljkovic@rfzo.rs064/8522-745
Duško MarkovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zz i kontrolu ugovornih obavezadusko.markovic@rfzo.rs064/8522-132
Filijala GračanicaNovica ArsićSamostalni stručni saradnik za ugovaranjenovica.arsic@rfzo.rs064/8522-355
Snežana MitrovićŠef računovodstava i nadzornik osiguranjasnezana.mitrovic@rfzo.rs038/64-816, 064/8522-354
Zorica NedeljkovićPredsednik lekarske komisije i nadzornik osiguranjagracanica@rfzo.rs064/8522-356
Filijala SuboticaMilka LukićŠef Odseka za poslove lekarskih komisija - Predsednik drugostepene lekarske komisijemilka.lukic@rfzo.rs062/88-52-887
Zlata PejnovićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezazlata.pejnovic@rfzo.rs064/8522-080
Nataša KrkelićŠef računovodstvanatasa.krkelic@rfzo.rs064/8522-079
Filijala PožarevacOlivera PredićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezaolivera.predic@rfzo.rs064/8522-522
Dragana PerovićŠef Odseka za kontrolu ugovorenih obavezadragana.perovic@rfzo.rs064/8522-037
Dragana PetrovicŠef Odseka za poslove lekarskih komisijadragana.petrovic@rfzo.rs064/8522-663
Mioimira Stanković ManićPredsednik prvostepene lekarske komisijemiomira.manic@rfzo.rs064/8522-789
Svetlana StefanovićNačelnik Odeljenja za finansijsko računovodstvene poslovesvetlana.stefanovic@rfzo.rs064/8522-523
Sofija ManojlovićViši referent za kontrolu i likvidiranje računasofija.manojlovic@rfzo.rs012/227-151
Filijala ŠabacMarko PopovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu ugovornih obaveza - nadzornik osiguranjamarko.popovic@rfzo.rs015/343-468 015/343-462
Nenad DivljankovićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu ugovornih obaveza - nadzornik osiguranjanenad.divljakovic@rfzo.rs062/88-52-879
Milan NikolićNačelnik Odeljenja za ugovaranje zdravstvene zaštite i kontrolu ugovorenih obavezamilan.nikolic@rfzo.rs064/8522-084
Snežana Kovanović - PopovićŠef Odseka za računovodstvene poslovesnezana.kovanovic-popovic@rfzo.rs064/8522-423
Zoran MatićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslovezoran.matic@rfzo.rs064/8522-031
Dr Gordana MitrovićŠef prvostepene lekarske komisijegordana.mitrovic@rfzo.rs064/8522-282
Dr Vladimir KrstićPredsednik prvostepene lekarske komisijevladimir.krstic@rfzo.rs015/343-468 015/343-462
Filijala SmederevoDr Radmila BlagojevićŠef odseka za poslove lekarskih komisija - nadzornik osiguranjaradmila.blagojevic@rfzo.rs064/8522-074
Dr Dragana TasićPredsednik Prvostepene lekarske komisije - nadzornik osiguranjadragana.tasic@rfzo.rs062/88-52-899
Dragana ŽivkovićŠef Odseka za kontrolu ugovorenih obavezadragana.zivkovic@rfzo.rs064/8522-675
Jelica StojanovićŠef Odseka za finansijsko - računovodstvene poslovejelica.stojanovic@rfzo.rs062/88-52-896
Filijala Sremska MitrovicaZoran ErdeljanLekar savetnik - nadzornik osiguranjazoran.erdeljan@rfzo.rs064/8522-070
Radoslav SimićNačelnik Odeljenja za finansijsko-računovodstvene posloveradoslav.simic@rfzo.rs064/8522-389
Gordana MiljevićSamostalni stručni saradnik za ugovaranje i kontrolu - nadzornik osiguranjagordana.miljevic@rfzo.rs022/610-470